Pojistnou smlouvu průběžně aktualizujte

Na trhu se nabízí celá řada nejrůznějších variant a kombinací pojištění domácnosti a nemovitosti a někdy může být těžké se v nabídce orientovat. Při sjednávání pojištění domácnosti je důležité vědět, na co všechno přesně se pojistka bude vztahovat a jaká rizika nebo věci pojištění chránit nebude. Na vše, co není zájemci o pojištění zcela jasné, by se měl dobře informovat. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pojistným podmínkám, především výlukám z pojištění.

Udělejte si srovnání pojištění

Existuje celá řada faktorů, které ovlivní výši pojistného a mnohdy se možnosti a výsledek u jednotlivých pojišťoven výrazně liší. Každá pojišťovna má totiž stanoven svůj způsob a metodiku výpočtu pojistného. V mnoha případech se na výši pojistného může podepsat např. i poloha nemovitosti. To když pojišťovna vychází z předpokladu, že např. byt v Praze podléhá jiným rizikům než domek na venkově, kde je jiné riziko např. záplav.

Při prodeji nemovitosti či bytu, chaty chalupy pojištění zaniká

Rovněž tak pojištění zanikne v případě zdědění, nebo darování a další změně vlastníka. Na to nezapomínejte!

Cenu pojištění ovlivníte výší spoluúčasti

Výši pojistného bytu či nemovitosti lze zpravidla výrazně snížit vhodně zvolenou výší spoluúčasti. Obecně platí, že čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je pojistné. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Pokud si například sjednáte pojištění se spoluúčastí 10000 Kč, škody do této výše si hradíte sami.


POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI