U většiny pojišťoven jsou v základním pojištění zahrnuta tato rizika:

  • krádež vloupáním, loupež
  • požár, výbuch
  • úder blesku
  • pád letadla
  • pád stromu nebo stožáru
  • vichřice, krupobití
  • zemětřesení
  • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí

Kromě pojištění rodinného domu a pojištění bytu je možné pojistit také rekreační nemovitosti (chatu, chalupu), včetně stavebních součástí. Mimo samotný rekreační objekt lze pojistit i vedlejší stavby na stejném pozemku – plot, kůlnu, garáž, studnu, bazén, dále např. skleníky. Pojistka může zahrnovat i movité věci, které náleží k rekreační domácnosti, jako např. zahradní a údržbová technika.


POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI